Bài 9: Raise phân cực ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 9: Raise phân cực ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 9: Raise phân cực ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Nếu chiến thuật Call Only không phù hợp, chúng ta cần xây dựng Range Raise trước một cú C-Bet vì những lý do sau :

Để Deny Equity của đối thủ

Để Build Pot lấy Value với bài mạnh

Gây áp lực với bài Bluff và Semi Bluff

Nội dung

Range Raise phân cực vs C-Bet

Các ví dụ thực tế

Bài này ta sẽ tập trung vào chiến thuật Raise phân cực ở Flop. Chiến thuật này áp dụng nhiều hơn khi chúng ta không có vị trí.

Range Raise phân cực vs C-Bet

Range Raise phân cực vs C-Bet

Các ví dụ thực tế

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise phân cực với bài Semi Bluff

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise phân cực với bài Semi Bluff

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise để lấy Value từ đối thủ

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise để lấy Value từ đối thủ

Nếu quan sát thấy đối thủ Fold nhiều khi bị Raise, ta có thể Raise phân cực ở đây

Nếu quan sát thấy đối thủ Fold nhiều khi bị Raise, ta có thể Raise phân cực ở đây

Nguồn : Wiki Poker 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: