Bài 9: Raise phân cực ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 9: Raise phân cực ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 9: Raise phân cực ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Nếu chiến thuật Call Only không phù hợp, chúng ta cần xây dựng Range Raise trước một cú C-Bet vì những lý do sau :

Để Deny Equity của đối thủ

Để Build Pot lấy Value với bài mạnh

Gây áp lực với bài Bluff và Semi Bluff

Nội dung

Range Raise phân cực vs C-Bet

Các ví dụ thực tế

Bài này ta sẽ tập trung vào chiến thuật Raise phân cực ở Flop. Chiến thuật này áp dụng nhiều hơn khi chúng ta không có vị trí.

Range Raise phân cực vs C-Bet

Range Raise phân cực vs C-Bet

Các ví dụ thực tế

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise phân cực với bài Semi Bluff

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise phân cực với bài Semi Bluff

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise để lấy Value từ đối thủ

Ở trường hợp này chúng ta có thể Raise để lấy Value từ đối thủ

Nếu quan sát thấy đối thủ Fold nhiều khi bị Raise, ta có thể Raise phân cực ở đây

Nếu quan sát thấy đối thủ Fold nhiều khi bị Raise, ta có thể Raise phân cực ở đây

 

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: