Bài 10: Raise Merged ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 10: Raise Merged ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 10: Raise Merged ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Chiến thuật Raise Merged ta sẽ áp dụng ở mặt Flop khô, mặt bài không có lợi cho Range của đối thủ.

Nội dung

Xây dựng Range Raise Merged

Bảo vệ bài

Thin Value

Khi chúng ta Defend ở BB trước một nhà Open ở vị trí Late. Range của chúng ta bị giới hạn. Do đó đối thủ sẽ thường áp dụng chiến thuật bet toàn Range với Size Bet nhỏ, thường khoảng 33% Pot.

Chúng ta có thể nói đối thủ đang Bet với Range Merged. Nghĩa là không chỉ Value hay Bluff mà họ Bet gần như toàn bộ Range. Vậy chiến thuật của chúng ta thế nào ??!

Xây dựng Range Raise Merged

Xậy dựng Range Raise Merged

Xậy dựng Range Raise Merged

Bảo vệ bài

Mục đích chính của cú Raise là để bảo vệ bài

Mục đích chính của cú Raise là để bảo vệ bài

Thin Value

Cú Raise của chúng ta tại đây ngoài để bảo vệ bài còn có thêm ý nghĩ Thin Value

Cú Raise của chúng ta tại đây ngoài để bảo vệ bài còn có thêm ý nghĩ Thin Value

Thin Value

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: