Bài 10: Raise Merged ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 10: Raise Merged ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 10: Raise Merged ở Flop | Khóa học Poker From The Ground Up

Chiến thuật Raise Merged ta sẽ áp dụng ở mặt Flop khô, mặt bài không có lợi cho Range của đối thủ.

Nội dung

Xây dựng Range Raise Merged

Bảo vệ bài

Thin Value

Khi chúng ta Defend ở BB trước một nhà Open ở vị trí Late. Range của chúng ta bị giới hạn. Do đó đối thủ sẽ thường áp dụng chiến thuật bet toàn Range với Size Bet nhỏ, thường khoảng 33% Pot.

Chúng ta có thể nói đối thủ đang Bet với Range Merged. Nghĩa là không chỉ Value hay Bluff mà họ Bet gần như toàn bộ Range. Vậy chiến thuật của chúng ta thế nào ??!

Xây dựng Range Raise Merged

Xậy dựng Range Raise Merged

Xậy dựng Range Raise Merged

Bảo vệ bài

Mục đích chính của cú Raise là để bảo vệ bài

Mục đích chính của cú Raise là để bảo vệ bài

Thin Value

Cú Raise của chúng ta tại đây ngoài để bảo vệ bài còn có thêm ý nghĩ Thin Value

Cú Raise của chúng ta tại đây ngoài để bảo vệ bài còn có thêm ý nghĩ Thin Value

Thin Value

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: