Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp | Khóa học Poker From The Ground Up

Trường hợp limp rất hay gặp ở bàn micro stack hoặc các bàn chơi thiên về tính giải trí. Khi thi đấu tại các CLB tại Việt Nam bạn cũng sẽ gặp trường hợp này. Vậy chiến thuật của chúng ta trong trường hợp này như thế nào?

Nội dung

Chiến thuật của chúng ta sẽ biến động dựa vào các yếu tố nào?

Có 3 nhân tố để ta quyết định có isolate đối phương

Các ví dụ trong từng trường hợp cụ thể

Size bet để isolate khi có nhiều nhà limp

Chiến thuật của chúng ta sẽ biến động dựa vào các yếu tố nào?

Tổng cộng cáo bao nhiêu người limp vào pot

Stack size của mỗi người là bao nhiêu

Xu hướng chơi của player theo quan sát của bạn

Vậy ta sẽ xử lý theo từng tình huống cụ thể. Range Open của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Và size bet của chúng ta sẽ phải to hơn để isolate cô lập đối phương vì khi limp Range bài của đối thủ sẽ tương đối rộng và đa phần là bài yếu.

Ngoài ra chúng ta có thể xem xét việc limp theo. Tuy nhiên điều này mình khuyến cáo không nên làm. Nhưng bạn có thể tham khảo một số dạng bài có thể limp theo như các pe bé, 45s, 68s, A3s ...

Khi chúng ta có quyết định Open vào trường hợp này thì Range bài của bạn nên Tight hơn một chút.

Có 3 nhân tố để ta quyết định có isolate đối phương hay không:

Frequent Strength (Sức mạnh thường xuyên) - Đây là khả năng mà 2 lá bài có thể thường xuyên tạo ra hand mạnh ở Flop

Fold Equity - Khả năng bạn có thể khiến tất cả đối thủ phải fold ở flop hoặc preflop

Vị trí - Nếu có vị trí tốt, bạn có thể raise với nhiều hand hơn

Các ví dụ trong từng trường hợp cụ thể:

Đây là tình huống lý tưởng để limp theo

Đây là tình huống lý tưởng để limp theo

 

Đây là tình huống lý tưởng để raise và dễ dàng fold khi bị 3-bet

Hãy dùng size bet to hơn 1 chút để bù đắp việc không có vị trí

Size bet để isolate khi có nhiều nhà limp

Size Open = 3bb + số người limp + 1bb nếu OOP

Tuy nhiên trong trường hợp stack bạn không đủ deep bạn có thể allin luôn để cướp.

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: