Bài 11: Tổng quan về Combo | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 11: Tổng quan về Combo | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 11: Tổng quan về Combo | Khóa học Poker From The Ground Up

Combo là nên tàng xây dựng nên bộ môn Poker. Vì vậy nếu không hiểu nó sẽ làm bạn gặp khó khăn trong việc xử lý các tình huống bài. Vậy Combo là gì?

Nội dung

Combo là gì?

Vậy Combo giúp ích được gì?

Combo là gì?

Combo (sự kết hợp các lá bài) là đơn vị toán học trong Poker. Một Combo là một khả năng đối thủ có thể cầm hand bài.

Tổng cộng có 12 Combo của AQo

Tổng cộng có 12 Combo của AQo

Vậy mỗi Pocket Pair sẽ có 6 Combo

Vậy mỗi Pocket Pair sẽ có 6 Combo

Vậy Combo giúp ích được gì?

  • Giúp bạn hiểu được sức nặng của Range bài đối thủ
  • Hình thành Range bài của chúng ta, để cân bằng tỉ lệ giữa Hand Value và Hand Bluff
  • Nhận ra sự mất cân bằng
  • Hiểu về bất lợi / lợi thế Range
  • Giải quyết bài toán tính EV

Nhận ra sự mất cân bằng

Nhận ra sự mất cân bằng

Sức nặng của Range bài

Sức nặng của Range bài

 

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: