Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind | Khóa học Poker From The Ground Up

Big Blind là vị trí tương đối khó đánh và đa phần người chơi đều -EV ở vị trí này. Vậy điều gì ảnh hưởng đến quyết định Call Open của chúng ta ở vị trí này?

Để lấy Value từ đối thủ

Implied Odds : Mặc dù hand của chúng ta đang yếu hơn so với Range Open của đối thủ nhưng nó có khả năng mang về lợi nhuận với một khoản đầu tư nhỏ.

Pot Odds : Chỉ cần một khoản đầu tư nhỏ so với Pot

Nội dung

EV khi Fold

Poker Mind Set

EV khi Fold

Khi ta Fold ở vị trí Big Blind, ta mất 1BB mỗi hand. Như vậy sẽ là -100BB/100 hand. Đây là một con số khủng khiếp đối với win rate. Defend những hand yếu có thể cải thiện EV tại vị trí BB. Đặc biệt khi:

Giá Call khá mềm

Hand bài của ta có một chút playbility

Range bài của đối phương khá rộng

Poker Mind Set

Đa phần chúng ta sẽ cảm thấy khá khó chịu khi Call Open với một Hand nhúe 87o. Tuy nhiên hãy nhớ rằng việc call này chúng ta chỉ cần rất ít EV, nên không cần một hand quá mạnh. Giống như khi bạn đang chơi nhảy cao, bạn sẽ thấy ớn lạnh khi hình dung ra một mức xà quá cao. Nhưng thực tế mức xà phù hợp và bạn có thể nhảy qua dễ dàng.

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: