Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind | Khóa học Poker From The Ground Up

Chơi ở vị trí Small Blind là một điều khá khổ sở. Không những giá Call không thực sự tốt mà chúng ta còn có khả năng bị 3-Bet ở vị trí Big Blind. Và vì không có vị trí nên rất khó để realize cho tất cả những hand bài.

Nội dung

Range Call ở vị trí Small Blind

Range 3-Bet ở vị trí Small Blind

Nguyên tắc vàng khi thực hiện 3-Bet or Fold ở vị trí Small Blind

Ví dụ thức tế

Range Call ở vị trí Small Blind

Capped Range (Hand bài của bạn bị giới hạn)

Mất rake 100%

Cho phép đối thủ Realize toàn bộ Equity

Có nguy cơ bị Squeeze

Range 3-Bet ở vị trí Small Blind

Uncapped Range (Hand bài của bạn không bị giới hạn)

Giảm khả năng phải mất rake

Deny Equity của đối thủ

Tránh bị Squeeze

Nguyên tắc vàng khi thực hiện 3-Bet or Fold ở vị trí Small Blind

Chơi 3-Bet or Fold ở vị trí Small Blind, trừ khi người chơi ở BB là người chơi yếu và passive, trong trường hợp đó bạn có thể Call ngang một số hand vốn thích hợp với 2bet pot hơn là 3bet pot.

Vậy những hand nào thích hợp với 2bet pot hơn?

[22-66] - Những đôi nhỏ này ít khi tạo được bài mạnh ở Flop và thích hợp với việc call giá rẻ.

[QJo, KTo, JTo, A9o] - Những hand này chơi tốt khi đối đầu với Range rộng.

Ví dụ thức tế

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: