Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài này sẽ nói về chủ đề C-Bet (Continuation Bet) ở Flop khi bạn Open Raise. Tình huống phổ biến nhất là khi bạn Open khi có vị trí và bị Big Blind Defend.

Nội dung

Tình huống gặp nhiều nhất ở Post Flop

So sánh về Range bài

C-Bet toàn Range

C-Bet chọn lọc

Tình huống gặp nhiều nhất ở Post Flop

Tình huống gặp nhiều nhất ở Post Flop

Trong tình huống này Hero sẽ quyết định thế nào?

So sánh về Range bài

So sánh về Range bài

C-Bet toàn Range

C-Bet toàn Range

C-Bet chọn lọc

C-Bet chọn lọc

Vậy đáp án cho trường hợp ở đầu bài là bạn nên C-Bet toàn Range. Khi trên mặt Flop khá khô và Range bài của bạn đang có lợi thế. Bạn có thể C-Bet 1/3 pot.

Đáp án cho trường hợp ở đầu bài là bạn nên C-Bet toàn Range

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: