Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài hôm nay chúng ta sẽ nói về chiến thuật Call Only khi đối thủ C-Bet. Call Only nghĩa là không Raise chứ không phải là luôn luôn Call và bạn vẫn có thể Fold.

Nội dung

Những trường hợp ta nên chơi chiến thuật Call Only

Có vị trí trong 3-Bet Pot

Có vị trí khi Call Defend

Multiway (Nhiều người chơi trong Pot)

Những trường hợp ta nên chơi chiến thuật Call Only

Có vị trí trong 3-Bet Pot

Có vị trí khi Call Defend

Multiway (Nhiều người chơi trong Pot)

Có vị trí trong 3-Bet Pot

Tình huống này ta chỉ nên Call để tiếp tục Value đối thủ

Tình huống này ta chỉ nên Call để tiếp tục Value đối thủ

Có vị trí khi Call Defend

Do có vị trí ta có thể Call để Value đối thủ khi lên bài hoặc bluff đối thủ để ăn Pot

Do có vị trí ta có thể Call để Value đối thủ khi lên bài hoặc bluff đối thủ để ăn Pot

Multiway (Nhiều người chơi trong Pot)

Trường hợp này ta Call khi có bài mạnh hoặc bài mua bán

Trường hợp này ta Call khi có bài mạnh hoặc bài mua bán

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: