Bài 4: Call Open khi có vị trí | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 4: Call Open khi có vị trí | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 4: Call Open khi có vị trí | Khóa học Poker From The Ground Up

Việc Call Open trong điều kiện chúng ta có vị trí hơn so với đối thủ. Việc Call Open cần bạn có sự cẩn trọng hơn so với việc mình đi Open. Việc đưa ra action dựa theo nguyên tắc cơ bản là hành động đó có tạo ra Profit hay không? Tình hình của bàn đấu? Những đối thủ phía sau và xu hướng của những người chơi xung quanh.

Nội dung

Mục đích chúng ta call một cú Open

Các ví dụ thực tế về Call Open khi có vị trí

Mục đích chúng ta call một cú Open

Để lấy value : Hand bài của chúng ta đủ mạnh để đấu với Range bài Open của đối thủ nhưng lại không đủ mạnh để 3-bet

Implied Odds : Mặc dù hand của chúng ta đang yếu hơn so với Range Open của đối thủ nhưng nó có khả năng mang về lợi nhuận cao với một khoản đầu tư nhỏ. Những hand đó có khả năng tạo thành bài nut

Các ví dụ thực tế về Call Open khi có vị trí

Với tình huống này bạn nên Call Open

Với tình huống này bạn nên Call Open

Với tình huống này ta không nên Call mà nên 3-Bet

Với tình huống này ta không nên Call mà nên 3-Bet

Với tình huống này chúng ta nên Fold

Với tình huống này chúng ta nên Fold

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: