LUẬT

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06/09/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và...

07/05/2018

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Số/Ký hiệu 39/VBHN-BTC CQBH Bộ Tài Chính Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn LVB - Lĩnh vực Văn bản hợp nhất NBH 07/08/2014 NCHL - Hiệu lực Còn hiệu lực   BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 39/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH1 VỀ LỆ...

07/05/2018

Thay đổi màu sơn của xe bị phạt tiền thế nào?

Chủ phương tiện có thể bị phạt từ 100.000 đến 800.000 đồng nếu sơn lại màu xe khác với màu trong Giấy đăng ký. Khoản 1 điều 30 Nghị định 46 quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng...

09/08/2017

Thông tư 12-2013/TT-BCA sửa đổi thông tư 36-2010

BỘ CÔNG AN Số: 12/2013/TT-BCA   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013   THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA  ngày 12/10/2010 quy định về...

18/07/2017

Luật công chứng 2006

>>> Luật công chứng 2006 <<<   TRUNG TÂM SANG TÊN XE VIỆT NAM R4B GoldMark City | 136 Hồ Tùng Mậu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Mobile: 0948.848.289 Email: giaytoxevn@gmail.com Website: www.giaytoxe.vn

18/07/2017

Thông tư 37/2010 quy định quy trình đăng ký xe

>>> Thông tư 37/2010 quy định quy trình đăng ký xe <<<   TRUNG TÂM SANG TÊN XE VIỆT NAM R4B GoldMark City | 136 Hồ Tùng Mậu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Mobile: 0948.848.289 Email: giaytoxevn@gmail.com Website: www.giaytoxe.vn

18/07/2017

Thông tư 36/2010 về đăng ký xe

>>> Thông tư 36/2010 về đăng ký xe <<<   TRUNG TÂM SANG TÊN XE VIỆT NAM R4B GoldMark City | 136 Hồ Tùng Mậu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Mobile: 0948.848.289 Email: giaytoxevn@gmail.com Website: www.giaytoxe.vn

18/07/2017

Luật giao thông đường bộ 2008

>>> Luật Giao thông đường bộ 2008 <<<   TRUNG TÂM SANG TÊN XE VIỆT NAM R4B GoldMark City | 136 Hồ Tùng Mậu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Mobile: 0948.848.289 Email: giaytoxevn@gmail.com Website: www.giaytoxe.vn

18/07/2017
popup

Số lượng:

Tổng tiền: