Bài 12: Chi tiết về Size Bet | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 12: Chi tiết về Size Bet | Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 12: Chi tiết về Size Bet | Khóa học Poker From The Ground Up

Bet Sizing có thể nói là vấn đề vô cùng khó trong Poker kể cả với các Player sàng sỏi. Nhưng hôm nay ta sẽ đi vào những kiến thức cơ bản. Chỉ cần áp dụng đúng bạn đã có thể có Profit cao.

Nội dung

Các dạng size bet ở post flop

Block Bet

Bet vừa phải

Bet lớn

Overbet

 

Các dạng Size Bet ở Post Flop

  • Block Bet là dạng size bet nhỏ (khoảng 25%-40% pot) dùng khi ta muốn chơi tiếp ván bài nhưng không muốn call cú bet to của đối thủ khi ta check
  • Bet vừa phải (khoảng 40%-65% pot) ta dùng để mix giữa bluff và value

  • Bet lớn (khoảng 65%-100% pot) là dạng bet phân cực

  • Overbet (khoảng 100%-150% pot) cũng là dạng bet phân cực

Block Bet

Bet vừa phải

Bet lớn

Overbet

>>> Khóa học Poker From The Ground Up

Bài 1: Equity và EV là gì?

Bài 2: Range open theo vị trí

Bài 3: Cách sử lý khi có nhà limp

Bài 4: Call Open khi có vị trí

Bài 5: Call Open khi ở vị trí Big Blind

Bài 6: Chiến thuật 3-Bet or Fold ở Small Blind

Bài 7: C-Bet chọn lọc và C-Bet toàn Range

Bài 8: Chiến thuật Call Only vs C-Bet

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

Bài 10: Raise Merged ở Flop

Bài 11: Tổng quan về Combo

Bài 12: Chi tiết về Size Bet

Bài 13: Tổng quan về Blocker

Bài 14: Kim tự tháp Defend

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

Nguồn : Wiki Poker

popup

Số lượng:

Tổng tiền: