Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến 2024

Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến 2024

Thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến 2024

Bạn muốn di chuyển xe, đem xe đến cho chủ của nó tại địa phương khác, bạn cần phải làm thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến, nhưng bạn hiện tại bạn không biết cách làm đăng ký như thế nào? Trung tâm sang tên xe Việt Nam xin gợi ý cho bạn bằng bài viết hướng dẫn thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến mới nhất, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và có những bước chuẩn bị tốt nhất khi đi làm thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung bài viết

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của Phòng.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe;
Kiểm tra thực tế xe
Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe và cấp biển số xe
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, lệ phí trước bạ và chứng từ nguồn gốc xe) theo quy định.

Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; Thu lệ phí đăng ký xe; Trả biển số xe.

Bước 3: Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

Giấy khai đăng ký xe (click để download mẫu).
Chứng từ lệ phí trước bạ.
Giấy khai sang tên, di chuyển xe.
Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc của xe.
Giấy tờ của chủ xe.
Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Xe đã đăng ký từ tỉnh khác chuyển đến cho chủ xe tại địa phương.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Cảnh sát giao thông.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Cấp biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe.

8. Lệ phí:

Thu theo Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SANG TÊN XE VIỆT NAM

TAGS: đăng ký xe,
popup

Số lượng:

Tổng tiền: