Mẫu giấy khai đăng ký xe 2022

Mẫu giấy khai đăng ký xe 2022

Mẫu giấy khai đăng ký xe 2022

Mẫu giấy khai đăng ký xe Mẫu số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an. Theo đó, khi tiến hành mua xe, chủ xe có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong Giấy khai đăng ký xe, ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy khai đăng ký xe.

Giấy khai đăng ký xe có nội dung cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Mẫu số 02
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner's)

Tên chủ xe (Owner's full name):..................................................................................................

Địa chỉ (Address):........................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): ............ cấp ngày ..../..../........ Tại................

Điện thoại (phone number) .................Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar):......................

Nhãn hiệu (Brand): .............................Số loại (Model code):......................................................

Loại xe (Type): ..................................Màu sơn (color):...............................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ......................Dung tích (Capacity): .......................cm³

Số máy (Engine N0): .............................................Số khung (Chassis N0):...............................

Lý do: Cấp, đổi lại đăng ký, biển số (Reason: issue, exchange, number plates, registation)

.....................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).

                                                  

 

........, ngày (date) ... tháng ... năm ..........

CHỦ XE (Owner's full name)

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name ...........)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIỂN SỐ CŨ:.......................................... BIỂN SỐ MỚI:........................................................

Đăng ký mới ....... Đổi, cấp lại đăng ký, biển số ........... Đăng ký sang tên, di chuyển.........

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

Kích thước bao: Dài ...............m; Rộng .................m; Cao ...................m

Tự trọng: .....................................kg; Kích cỡ lốp:....................................

Tải trọng: Hàng hóa: ....................kg; Trọng lượng kéo theo:..............kg;

Kích thước thùng: .....................mm; Chiều dài cơ sở ......................mm;

Số chỗ: ngồi................., đứng..............., nằm..........................................

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XE

TT LOẠI CHỨNG TỪ CƠ QUAN CẤP SỐ CHỨNG TỪ NGÀY CẤP
1        
2        
3        
4        

............(1)...............
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

.........., ngày .... tháng .... năm ..........
CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

......(2)......
(Ký tên và đóng dấu)

(1) Ở Bộ ghi Trưởng phòng: ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng: Ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng: ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SANG TÊN XE VIỆT NAM

popup

Số lượng:

Tổng tiền: