LUẬT

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Số/Ký hiệu 39/VBHN-BTC CQBH Bộ Tài Chính Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn LVB - Lĩnh vực Văn bản hợp nhất NBH 07/08/2014 NCHL - Hiệu lực Còn hiệu lực   BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 39/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH1 VỀ LỆ...

07/05/2018
popup

Số lượng:

Tổng tiền: