LUẬT

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06/09/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và...

07/05/2018

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Số/Ký hiệu 39/VBHN-BTC CQBH Bộ Tài Chính Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn LVB - Lĩnh vực Văn bản hợp nhất NBH 07/08/2014 NCHL - Hiệu lực Còn hiệu lực   BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 39/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH1 VỀ LỆ...

07/05/2018
popup

Số lượng:

Tổng tiền: